Viewsonic Projector

Máy chiếu Viewsonic là dòng máy chiếu sản xuất dùng cho trình chiếu cho người dùng có nhua cầu sử dụng đơn giản, dùng ít, với những tính năng cơn bản cho công tác trình chiếu với một chi phí thấp như chiếu phim cho các quán ăn, quán nhậu, chiếu bóng đá , chiếu hình ảnh nơi công cộng. 

  Hotline: 0973678525