Sửa Máy Chiếu 3D

Các công kết nói có trên máy chiếu

Các công kết nói có trên máy chiếu

Phân loại và công dụng của các cổng kết nối tín hiệu trên máy chiếu như HDMI, VGA, Video, S video, composite (AV) hay Audio, Component (Y/Pb/Pr), USB type A, USB type B, Mini USB, LAN, Trigger, RS232, MHL, DVI,.. Khái niệm cơ bản về các cổng kết nối trên máy chiếu:

  Hotline: 0973678525