Máy kiểm tra thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn

Cung cấp Máy kiểm tra thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn và các thiết bị, vật tư phụ dùng phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe theo tiêu chuẩn 5k của bộ ý tế khuyến cáo ! 

  Hotline: 0973678525