Máy Chiếu Hội Trường

Máy Chiếu hội trường là dòng máy có độ sáng cao, trình chiếu liên tục, dùng cho phòng  hợp, hội trước có diện tích lớn, không gian rộng. đám ứng được nhu cầu sử dụng cho nhiều người xem.

  Hotline: 0973678525