Khung màn hình tương tác

Khung màn hình tương tác hồng ngoại dùng cho màn hình hiển thị. tương tác trực tiếp không cần thiết bị khác như chuột, bút tương tác, .... thiết bị có kích cở từ 22 in , 26, 28, 32, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 55.... 250 in  có thể đặt hàng theo kích thước.

Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!

  Hotline: 0973678525