Thu Mua Máy Chiếu Cũ

Diễn giải các công kết nói có trên máy chiếu và công dụng của nói.

Diễn giải các công kết nói có trên máy chiếu và công dụng của nói.

Phân loại và công dụng của các cổng kết nối tín hiệu trên máy chiếu như HDMI, VGA, Video, S video, composite (AV) hay Audio, Component (Y/Pb/Pr), USB type A, USB type B, Mini USB, LAN, Trigger, RS232, MHL, DVI,.. Khái niệm cơ bản về các cổng kết nối trên máy chiếu:

  Hotline: 0973678525