Remote điều khiển máy chiếu Panasonic

Thương hiệu: Panasonic Bảo hành: 03 tháng

450,000 VND

Chuyên cung cấp remote điều khiển máy chiếu Panasonic PT LB50, PT LB60, LB90, LB1EA, LB2EA , Remote máy chiếu panasonic PT VX415NT, 425NT, Panasonic PT LX270, 351, Remote Panasonic PT LB300, LB280, VX400, VX420

Phân phối remote dùng cho máy chiếu panasonic. Hàng chính hãng. bảo hành tới 90 ngày.

Các model không có bên dưới vui lòng liên hệ để được tư vấn. 08 3834 8384.

 

Các model Remote máy chiếu Panasonic thường dùng như , Panasonic PT LB75, LB80, LB1EA, LX400 .... PT-AE4000, Panasonic PT-AE4000E, Panasonic PT-AE4000U, PT-AE7000E, Panasonic PT-AE7000U, Panasonic PT-AH1000, Panasonic PT-AR100U, , Panasonic PT-AX200, Panasonic PT-AX200E, Panasonic PT-AX200U, Panasonic PT-D12000, Panasonic PT-D12000C, Panasonic PT-D12000E, , Panasonic PT-D6000ELS,, Panasonic PT-D6000LS, Panasonic PT-D6000S, Panasonic PT-D6000ULS, Panasonic PT-D6000US, Panasonic PT-DS100X,Panasonic PT-DS8500,Panasonic PT-DS8500U, Panasonic PT-DW100,Panasonic PT-DW530U, PT-DW6300ELS, Panasonic PT-DW6300ES, Panasonic , Panasonic PT-DW6300S, Panasonic PT-DW6300ULS, Panasonic PT-DW6300US, Panasonic PT-DW730UK, Panasonic PT-DW730ULK, Panasonic PT-DW730ULS, Panasonic PT-DW730US, Panasonic PT-DW8300, Panasonic PT-DW8300U,

Remote máy chiếu  Panasonic PT-DW90X, Panasonic PT-DX500U, Panasonic PT-DX800UK, Panasonic PT-DX800ULK, Panasonic PT-DX800ULS, Panasonic PT-DX800US, Panasonic PT-DZ110X, Panasonic PT-DZ110XE, Panasonic PT-DZ12000, Panasonic PT-DZ12000C, Panasonic PT-DZ12000E, Panasonic PT-DZ12000U, Panasonic PT-DZ570U, Panasonic PT-DZ6700, Panasonic PT-DZ6700E, Panasonic PT-DZ6700EL, Panasonic PT-DZ6700L,, Panasonic PT-DZ6700UL, Panasonic PT-DZ6710, Panasonic PT-DZ6710E, Panasonic PT-DZ6710EL, Panasonic PT-DZ6710L, Panasonic PT-DZ6710U, Panasonic PT-DZ6710UL, Panasonic PT-DZ8700U, Panasonic PT-EX16KU, Panasonic PT-F300, Panasonic PT-F300E, Panasonic PT-F300NT, , Panasonic PT-F300NTU, Panasonic PT-F300U, Panasonic PT-FW300, Panasonic PT-FW300E, Panasonic PT-FW300NT, Panasonic PT-FW300NTE, Panasonic PT-FW300NTU, Panasonic PT-FW300U, , Panasonic PT-FW430U, Panasonic PT-FX400U,

 

Remote máy chiếu  Panasonic PT-LB1, Panasonic PT-LB1EA, , , Panasonic PT-LB2, Panasonic PT-LB2EA, Panasonic PT-LB2U, Panasonic PT-LB2VEA, Panasonic PT-LB3, Panasonic PT-LB3U, Panasonic PT-LB78, Panasonic PT-LB78U, Panasonic PT-LB78VU, Panasonic PT-LB90NTU,, Panasonic PT-PX960, Panasonic PT-PX970, Panasonic Panasonic PT-PX980NT, Panasonic PT-ST10, Panasonic PT-ST10EA, Panasonic PT-ST10U, Panasonic PT-VW330U,, Panasonic PT-VX400U, Panasonic PT-AE1000, Panasonic PT-AE1000E, Panasonic PT-AE1000U, Panasonic PT-AE100U, Panasonic PT-AE2000, Panasonic PT-AE2000E, Panasonic PT-AE2000U, Panasonic PT-AE200U, Panasonic PT-AE3000, Panasonic PT-AE3000C, Panasonic PT-AE3000E,

 

Remote máy chiếu Panasonic PT-AE3000U, Panasonic PT-AE300U, Panasonic , Panasonic PT-AE700U, Panasonic PT-AE900E, Panasonic PT-AE900U, , Panasonic PT-AX100E, Panasonic PT-AX100U, Panasonic PT-BW10NT, Panasonic PT-BX10, Panasonic PT-BX100NT, Panasonic PT-BX20, Panasonic PT-BX20NT, Panasonic PT-D10000, Panasonic PT-D10000C, Panasonic PT-D10000E, Panasonic PT-D10000U, Panasonic , Panasonic PT-D3500E, Panasonic PT-D3500U, Panasonic PT-D4000, Panasonic PT-D4000E, Panasonic PT-D4000U, Panasonic PT-D5500U, Panasonic PT-D5500UL, Panasonic PT-D5600, Panasonic PT-D5600E, Panasonic PT-D5600U, Panasonic PT-D5600UL, Panasonic PT-D5700, Panasonic PT-D5700E, Panasonic PT-D5700EL, Panasonic PT-D5700U, Panasonic PT-D5700UL, Panasonic PT-D7, Panasonic PT-D7500U, Panasonic PT-D7600U, Panasonic PT-D7700, Panasonic PT-D7700C-K, Panasonic PT-D7700E, Panasonic PT-D7700U,

 

Remote máy chiếu  Panasonic PT-D8500E, Panasonic PT-D8500U, Panasonic PT-D8600E, Panasonic PT-D8600U, Panasonic PT-D9500U, Panasonic PT-D9510U, Panasonic PT-D9600U,PanasonicPanasonic PT-D9610U, Panasonic PT-D995U, Panasonic PT-DW10000, Panasonic PT-DW10000C, Panasonic PT-DW10000E, Panasonic PT-DW10000U, Panasonic PT-DW100U, Panasonic PT-DW100X, Panasonic PT-DW5000, Panasonic PT-DW5000L, Panasonic PT-DW5000U, Panasonic PT-DW5000UL, Panasonic PT-DW5100, Panasonic PT-DW5100E, Panasonic PT-DW5100EL, Panasonic PT-DW5100U, Panasonic PT-DW5100UL, Panasonic PT-DW7000, Panasonic PT-DW7000C-K, Panasonic PT-DW7000E, Panasonic PT-DW7000U, Panasonic PT-DW7000U-K, Panasonic PT-F100NTEA, Panasonic PT-F100NTU, Panasonic PT-F100U, Panasonic PT-F200, Panasonic PT-F200E, Panasonic PT-F200EA, Panasonic PT-F200NT, Panasonic PT-F200NTE, Panasonic , Panasonic PT-F200NTU, Panasonic PT-F200U, Panasonic PT-FD400, Panasonic PT-FD570, Panasonic PT-FD570L, Panasonic PT-FDW510, Panasonic PT-FDW510L,PT-FW100NT, Panasonic PT-FW100NTE, Panasonic PT-FW100NTEA, Panasonic PT-FW100NTU, Panasonic PT-FX400, Panasonic PT-L200U, Panasonic PT-L290U, Panasonic PT-L291U, Panasonic PT-L292U, Panasonic PT-L300U, Panasonic PT-L390U, Panasonic PT-L5, Panasonic PT-L500U, Panasonic PT-L501U, Panasonic PT-L501XU, Panasonic PT-L511U, Panasonic PT-L511XU, Panasonic PT-L520U, Panasonic PT-L555U, Panasonic PT-L556U, Panasonic PT-L557U, Panasonic PT-L592U, Panasonic PT-L595U, , Panasonic PT-L597UL, Panasonic PT-L6500E, Panasonic PT-L6500EL, Panasonic PT-L6500U, Panasonic PT-L6500UL, Panasonic PT-L6510U, Panasonic PT-L6510UL, Panasonic PT-L6600E, Panasonic PT-L6600EL, Panasonic PT-L6600U,

 

Remote máy chiếu Panasonic PT-L6600UL, Panasonic PT-L701SDU, Panasonic PT-L701U, Panasonic PT-L701XSDU, Panasonic PT-L701XU, Panasonic PT-L711U, Panasonic PT-L711XNTU, Panasonic PT-L711XU, Panasonic PT-L720U, , Panasonic PT-L735NTU, Panasonic PT-L735U, Panasonic PT-L750E, , Panasonic PT-L757U, Panasonic PT-L758U, Panasonic PT-L759VU, , Panasonic PT-L780NTE, Panasonic PT-L780NTU, Panasonic PT-L780U, Panasonic PT-L795U, Panasonic PT-L797PWU, Panasonic PT-L797PWUL, Panasonic PT-L797PXU, Panasonic PT-L797PXUL, Panasonic PT-L797VU, Panasonic PT-L797VXU, Panasonic PT-LB10NTU, , Panasonic PT-LB10SVU, Panasonic PT-LB10U, Panasonic PT-LB10VU,

 

Remote máy chiếu Panasonic PT-LB20NTU, Panasonic PT-LB20SU, Panasonic PT-LB20U, Panasonic PT-LB20VU, Panasonic PT-LB30NTU, Panasonic PT-LB30U, Panasonic PT-LB50NTEA, Panasonic PT-LB50NTU, Panasonic PT-LB50SEA, Panasonic PT-LB50SU, Panasonic PT-LB50U, Panasonic PT-LB51,

 

Remote máy chiếu Panasonic PT-LB51E, Panasonic PT-LB51EA, Panasonic PT-LB51NT, Panasonic PT-LB51NTE, Panasonic PT-LB51NTEA, PT-LB51NTU, Panasonic PT-LB51SEA, Panasonic PT-LB51SU, Panasonic PT-LB51U, Panasonic PT-LB55EA, Panasonic PT-LB55NT, Panasonic PT-LB55NTEA, Panasonic PT-LB60NTEA, Panasonic PT-LB60NTU, Panasonic PT-LB60U, Panasonic PT-LB75, Panasonic PT-LB75E, Panasonic PT-LB75EA, Panasonic PT-LB75NT, , Panasonic PT-LB75NTEA, Panasonic PT-LB75NTU, Panasonic PT-LB75U, Panasonic PT-LB80, Panasonic PT-LB80E, Panasonic PT-LB80EA, Panasonic PT-LB80NT, , Panasonic PT-LB80NTEA, Panasonic PT-LB80NTU, Panasonic PT-LB80U, Panasonic PT-LC50U, Panasonic PT-LC55U, Panasonic PT-LC56U, Panasonic PT-LC75U, Panasonic PT-LC76U, Panasonic PT-LC80U, Panasonic PT-LM1U,

 

Remote máy chiếu Panasonic PT-LM2U, Panasonic PT-LT1A, Panasonic PT-LW80NT, Panasonic PT-LW80NTE, Panasonic PT-LW80NTEA, Panasonic PT-LW80NTU, Panasonic PT-P1SDC, Panasonic PT-P1SDEA, Panasonic PT-P1SDU, Panasonic PT-P2500, Panasonic PT-PW880NT, Panasonic PT-PX750, , Panasonic PT-PX770, , Panasonic PT-PX860, Panasonic PT-PX870NE, Panasonic PT-PX880NT, Panasonic PT-UX71, Panasonic PT-UX71NT, Panasonic PT-UX75, Panasonic PT-UX80NT, Panasonic PT-X500, Panasonic PT-X600,

 

Remote máy chiếu  Panasonic TH-AE1000, Panasonic TH-AE3000, Panasonic TH-AX100, Panasonic TH-D10000, Panasonic TH-D7700, Panasonic TH-DW10000, Panasonic TH-DW7000, Panasonic TH-LB60NT, Panasonic TH-P1SDU và một số model khác.

 

Chú Ý :  Các loại Remote trên là remote đả qua sử dụng. Quý khách có nhu cầu mua Remote Mới vui lòng liên hệ để được báo giá. Xin Cảm ơn.

Sản phẩm xem thêm

  Hotline: 0973678525