Máy chiếu dùng cho trường học là những dòng máy được thiết kế để sử dụng cho môi trường có nhiều ánh sáng, độ phân giải xga giúp cho học sinh xem không bị mỗi mắt khi dùng lâu. máy chiếu đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về thiết bị dùng cho giáo dục

  Hotline: 0973678525