Màn chiếu máy chiếu Exzen - Korea Cao Cấp giá sĩ

Mã sản phẩm: Man Chieu Thương hiệu: Apolo, Da-Lite Bảo hành: 12 tháng.

Vui lòng gọi

Màn chiếu điện, màn chiếu treo tường, màn chiếu 3 chân, khung treo màn chiếu, màn chiếu 1.5 m x 1,5 M, màn chiếu 100 in, 120 in, 135 in, 150 in, 200 in, 350 in , 300 in , 400 in....


Giá và các loại màn chiếu vui lòng gọi: 028 3834 8384 - 0973 678 525 để được giá tốt nhất.
 

Các loại màn chiếu có kích thước như sau.

Stt  Diển Giải  K.Thước (inch) K.Thước (cm) Tỉ Lệ
 Màn Chiếu Treo Tường - Wall Screen  Exzen  - KoreaApolo - Da-Lite 
1  Màn treo tường             84"  60"x60" 150x150 1:1
2  Màn treo tường           100"  70"x70" 180x180 1:1
3  Màn treo tường           120"  84"X84" 220X220 1:1
4  Màn treo tường           135"  96"x96" 240x240 1:1
5  Màn treo tường           170"  120"X120" 305x305 1:1
7  Màn treo tường           110"  84"x63" 213x160 4:3
8  Màn treo tường           120"  96"x72" 240x180 4:3
9  Màn treo tường           150"  120"x90" 300x225 4:3
 Màn Chiếu 03 Chân Exzen  - Korea - Apolo - Da-Lite
10  Màn 3 Chân  Sắt           84"  60"x60" 150x150 1:1
11  Màn 3 Chân  Sắt          100"  70"x70" 180x180 1:1
12  Màn 3 Chân  Inox        100"  70"x70" 180x180 1:1
13  Màn 3 Chân   Sắt         120"  84"X84" 220X220 1:1
14  Màn 3 Chân  Inox        120"  84"X84" 220X220 1:1
15  Màn 3 Chân  Inox        135"  96"x96" 240x240 1:1
16  Màn 3 Chân   Sắt         100"  80"x60" 200x150 4:3
17  Màn 3 Chân  Inox        120"  96"x96" 240x240 1:1
18  Màn 3 Chân  Inox        150"  120"x90" 300x225 4:3
         
 Màn Chiếu Điện / Remote không dây / Màn lớn không bị nối - Electric Screen 
19  Màn Điện có Remote   100"  70"x70" 180x180 1:1
20  Màn Điện có Remote   120"  84"X84" 220X220 1:1
21  Màn Điện có Remote   135"  96"x96" 240x240 1:1
22  Màn Điện có Remote   170"  120"X120" 300X300 1:1
23  Màn Điện có Remote   200"  144"X144" 360X360 1:1
24  Màn Điện có Remote   235"  165"X165" 420X420 1:1
25  Màn Điện có Remote   110"  84"x63" 213x162 4:3
26  Màn Điện có Remote   120"  96"x72" 240x180 4:3
27  Màn Điện có Remote   150"  120"x90" 300x225 4:3
28  Màn Điện có Remote   180"  140"x102" 355x260 4:3
29  Màn Điện có Remote   200"  160"x120" 400x300 4:3
30  Màn Điện có Remote   250"  198"x150" 502x380 4:3
31  Màn Điện có Remote   300"  236"x177" 600x450 4:3
61  Remote màn chiếu, giá treo   Hồng ngọai, vô tuyến 
62  Giá treo máy chiếu điện    Tải trọng < 15kg, độ dài 100cm, size: 350x370x190  
63  Giá treo máy chiếu điện    Tải trọng < 15kg, độ dài 150cm, size: 350x370x200 
64  Giá treo máy chiếu điện    Tải trọng < 15kg, độ dài 200cm, size: 350x370x200 
65  Giá treo máy chiếu áp trần  20cm
66  Giá treo máy chiếu 60cm  40 - 60cm
67  Giá treo máy chiếu 100cm  70 - 100cm
68  Giá treo máy chiếu 120cm  70 - 120cm
69  Giá treo máy chiếu 180cm  100 - 180cm
70  Giá treo máy chiếu 240cm  130 - 240cm
71  Giá treo máy chiếu 300cm  160 - 300cm

 

Bảo hành 12 tháng. 

Hàng có Co, CQ

Exzen  - Korea

 

 

 

Sản phẩm xem thêm

  Hotline: 0973678525